Fördelar med att behandla din ED effektivt med Viagra.

av | 15 juli, 2019

Viagra är ett läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion hos män. Det fungerar genom att hjälpa till att slappna av blodkärlen i penis, vilket gör att blodet kan strömma i penis som orsakar erektion. Viagra är utformat för att öka blodflödet till könsorganen.

Köpa Viagra Säkert Online

Det är alltid lämpligt att ta Viagra en timme före planerad sexuell aktivitet.

Efter att ha tagit Sildenafil varar erektionen upp till 4 timmar, men Viagra orsakar inte erektion på egen hand. Sexuell stimulans behövs alltid. Viagra bota inte erektil dysfunktion, öka människans sexuella lust, skydda dig från sexuellt överförbara sjukdomar eller tjäna som en manlig form av preventivmedel. Viagra ska inte tas med andra läkemedel mot erektil dysfunktion. Om du tar Viagra ska du inte ta mer än en tablett om 24 timmar. Det är alltid lämpligt att diskutera med din läkare innan du tar Viagra.

Viagra (Sildenafil) i Sverige är lagligt och kan köpas över disken.

Viagra är för närvarande inte licensierad för användning av kvinnor och dess säkerhet hos kvinnor har inte fastställts. När du köper Viagra är det bra att köpa det från en apotekare för att undvika förfalskade droger. Viagra är det mest generiska läkemedlet i hela världen. På grund av sin breda uppfattning försöker många patienter att köpa det utan recept.

Viagra säljs som fasta orala tabletter i doser mellan 25 och 100 mg.

Den dos som doktorn föreskriver tar hänsyn till patienternas ålder, underliggande orsaker till deras betydelse och deras njurefunktion. Därför är det lämpligt att få recept innan de köper läkemedlet. Ibland kan effekterna av läkemedlet ta längre tid att sparka om det tas med mat.

Läkemedlet har flera biverkningar. En av tio patienter upplever dessa biverkningar.

Biverkningarna inkluderar; utveckling av utslag, diarré och ökad känslighet för urinvägsinfektioner, huvudvärk, matsmältningsbesvär, onormal syn, ryggsmärta, muskelsmärta, illamående och yrsel. Mycket ibland kan Viagra orsaka smärtsam erektion eller en erektion kan inte gå iväg. Om detta händer och en erektion varar i mer än 4 timmar ska du gå till närmaste avdelning. Förlängda erektioner kan vara mycket farliga. Män som har haft stroke, personer med nedsatt leverfunktion, män som rekommenderas att avstå från samlag på grund av kardiovaskulära riskfaktorer bör personer med ärftliga degenerativa retinala störningar inte ta Sildenafil, hjärtsjukdom eller retinit. Pigmentosa rekommenderas att inte ta Viagra .

Viagra kan också interagera med många läkemedel, särskilt nitrater och blodtrycksmedicin. Därför ska män som har någon form eller som behandlas för lunghypertension inte ta Viagra.

Sildenafil kan köpas från auktionsplatser, internetapotek och till och med marmorbutiker. Det finns många risker att ta förfalskad Viagra. generiska tabletter kan innehålla ingen Viagra eller för mycket Viagra. Viagra levereras i förpackningar med fyra. Om din remsa har mer än fyra tabletter är den förfalskad.

Annat än de godkända medicinska användningarna har Viagra också visat sig ha alternativa applikationer som forskare har visat att Viagra läggs till blötblommans vatten, vilket gör dem längre.

Människor med hiv som tar pro-retashämmare bör diskutera med Sildenafil med sina läkare. Pro-tease-hämmare ökar risken och svårighetsgraden av biverkningar. Dessa personer borde ha högst 25 milligram Viagra i taget och inte oftare än var 48: e timme. Personer som tar alfa-blockerare ska se till att de tar Viagra minst 4 timmar före eller efter att ha tagit alfa-blockerare. Detta kan bidra till att förhindra farligt lågt blodtryck.

Sildenafil kan hjälpa män som inte kan uppnå eller upprätthålla erektion på grund av erektil dysfunktion.

Vid överdosering ska du kontakta läkare eller giftcentral. symptom på överdosering inkluderar kräkningar, suddig syn och förvrängd syn, papilledema – svullnad i den optiska nerven, skador på den optiska nerven, ökad hjärtfrekvens, förlängd priapism, blindhet, rabdomyolys och ibland diarré. Ibland kan Viagra minska blodtillförseln till den optiska nerven och orsaka plötslig synförlust. detta är en mycket sällsynt händelse. Viagra är ett av de mest kontroversiella och diskuterade läkemedlen under de senaste 30 åren.

Lämna ett svar